_________________________________________________

Pirkka-Hämeen perinteiset pikkujoulut vietetään jälleen Hukianhovissa. Ilmoittaudu nopeasti, paikkoja rajoitetusti._________________________

Psoriasisliiton puheenjohtaja 1.1.2023

Paula Werning
IKÄ:46
KOTIPAIKKA: Kouvola
AMMATTI: Sairaanhoitaja, kansanedustaja vuodesta 2019 lähtien, puolue Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
VAPAA-AJALLA: Viettää aikaa perheen kanssa ja hoitaa luottamustoimiaan. Harrastaa myös äänikirjojen kuuntelua ja Kouvolan Pallonlyöjien kannustamista pesäpallopeleissä.
Kansanedustaja Paula Werning aloitti Psoriasisliiton puheenjohtajana tammikuussa 2023. Werningin mukaan vaikeistakin psoriasikseen liittyvistä teemoista on uskallettava puhua. Kouvolalainen ensimmäisen kauden kansanedustaja, sosiaalidemokraattien Paula Werning saapuu eduskuntatalon kokoushuoneeseen hyväntuulisena, vaikka Werningin avustaja onkin juuri kertonut, kuinka kiireisiä kuluvan eduskuntakauden viimeiset kuukaudet ovat.
Olen lapsesta asti ollut kiinnostunut yhteisten asioiden hoitamisesta, se on oikeastaan luonteenpiirre. Tykkään luottamustoimistani niin
paljon, että en koe niitä kuormittavina, Werning kertoo.
Vuoden 2023 alussa Werning aloitti seuraavan luottamustehtävänsä Psoriasisliiton puheenjohtajana. Werning ei itse sairasta psoriasista, mutta sairaanhoitajataustan vuoksi psoriasis on tullut hoitotyössä tutuksi monesta näkökulmasta.
Olen ollut töissä muun muassa kehitysvammapsykiatrisella osastolla, ikääntyneiden palveluissa ja ensiavussa. Kaikissa näissä paikoissa olen päässyt hoitamaan myös psoria, vaikkei se aina olekaan ollut hoitoon hakeutumisen syy. Ihmistä on kuitenkin hoidettava kokonaisuutena, ja silloin psoriasiskin on otettava huomioon, Werning sanoo.
Sairaanhoitajan työ on ollut Werningille myös ponnahduslauta kohti politiikkaa. Hän toimi hoitotyön ohessa muun muassa luottamusmiehenä ja oman ammattiosastonsa puheenjohtajana.
Vuoden 2017 kuntavaalien alla aktiivista toimijaa pyydettiin asettumaan ehdolle, minkä Werning myös teki ja pärjäsi niin hyvin, että sai paikan kaupunginvaltuutettuna. Seuraava askel oli vuoden 2019 eduskuntavaalit, joita Werning piti omalla kohdallaan harjoitusvaaleina. Toisin kävi: Werning valittiin eduskuntaan ja alkuvuoden aluevaaleissa myös Kymenlaakson hyvinvointialueen valtuustoon.
Koen, että hyvinvointialueella tarvitaan laajempaa näkökulmaa, jota minulla kansanedustajana ja kuntapäättäjänä on. Uskon, että tästä on hyötyä myös Psoriasisliitossa, linkittyyhän järjestöjenkin työ sekä kuntiin että hyvinvointialueille, Werning sanoo.
Psoriasis on kokonaisvaltainen sairaus
Puheenjohtajana Werning toivoo olevansa helposti lähestyttävä joukkuehengen luoja, joka tunnetaan psoriasisyhteisössä muutenkin kuin nimenä tai kuvana lehdessä. Psoriasisliittoon hän tutustui tultuaan mukaan Eduskunnan Psoriasis-ryhmän toimintaan. Pidän tärkeänä, että päättäjät ja järjestöt tekevät yhteistyötä. On myös rikkaus, että järjestön toiminnassa on mukana erilaisista lähtökohdista tulevia ihmisiä. Hoitajan työni myötä olen ymmärtänyt, miten kokonaisvaltainen sairaus psoriasis on, ja voin tuoda keskusteluihin tätä näkökulmaa.
Psoriasiksen kokonaisvaltaisuus on aihe, joka on lähellä Werningin sydäntä.
Kyse ei ole vain siitä, miten psoriasista hoidetaan terveydenhuollossa. Moni sairastava saattaa kokea häpeää tai eriarvoisuutta, tai sosiaaliset tilanteet voivat tuntua psorin vuoksi vaikeilta. Tästä pitäisi päästä eroon.
Werning pitää tärkeänä, että Psoriasisliitto nostaa esiin vaikeitakin teemoja.
Esimerkiksi seksuaalisuuteen tai häpeään liittyvät aiheet voivat olla sairastaville jonkinlaisia tabuja. Silloin on entistä tärkeämpää, että Psoriasisliitto puhuu niistä avoimesti ja suhtautuu niihin luontevasti. Psoriasista sairastavaa auttaa jo se, että pääsee lukemaan tietoa aiheesta ja tietää, ettei ole ainoa, joka tätä miettii.
Yhteisöstä huokuu välittäminen
Kaiken kaikkiaan Psoriasisliitto on tulevan puheenjohtajan mukaan vakaa ja hyvillä kannattimilla oleva järjestö, jolla on paljon vireitä paikallisyhdistyksiä.
Jos kuvailisin liittoa kolmella sanalla, ne olisivat aktiivinen, raikas ja eteenpäinkatsova. On hyvä olla mukana sellaisessa porukassa, joka haluaa mennä eteenpäin ja vaikuttaa asioihin, Werning kertoo.
On hyvä olla mukana sellaisessa porukassa, joka haluaa mennä eteenpäin ja vaikuttaa asioihin.Werning vaikuttui myös liiton vuosikokouksessa vallinneesta tunnelmasta, josta hänen mukaansa huokui empaattisuus ja välittäminen. Kaikesta tuli olo, että psoriyhteisössä ihmiset ovat samanarvoisia ja ikään kuin samaa perhettä.
Werning näkee Psoriasisliiton työn jatkossakin tärkeänä. Epävarmassa maailmantilanteessa kuitenkin myös järjestöjen rahoituksen ympärillä on runsaasti kysymysmerkkejä.
Liiton työ on kansanterveyden kannalta niin merkityksellistä, että on vaikea uskoa, että kukaan haluaisi sitä vaikeuttaa – olipa seuraava hallituspohja millainen tahansa, Werning korostaa.
Järjestöjen matalan kynnyksen toiminta ja arjen tuki ovat Werningin mukaan entistä tärkeämpiä juuri nyt, kun nousevat elinkustannukset
aiheuttavat monessa kotitaloudessa huolia. Psoriasis ei sairautenakaan ole katoamassa, ja Psoriasisliiton antamalle tuelle on
siksi jatkossakin tarvetta.

Arvot kohtaavat

Tuleva puheenjohtaja näkee, että lähiaikoina sekä Psoriasisliitolla että
yksittäisillä psoriasista sairastavilla on mahdollisuuksia vaikuttaa sairastavien asioihin. Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alussa, ja keväällä käydään myös eduskuntavaalit.

Toivon, että Psoriasisliitto on aktiivinen, kun uutta hallitusohjelmaa
keväällä tehdään, ja pitää sairastavien näkökulmaa esillä. Voimme tarjota asiantuntemustamme myös kunnille ja hyvinvointialueille. Esimerkiksi kaikki aluevaltuutetut eivät mitenkään voi tuntea kaikkien sairauksien erityispiirteitä. Voimme tarjota asiantuntemustamme myös kunnille ja hyvinvointialueille.

Psoriasista sairastavia Werning kannustaa käyttämään äänioikeuttaan ja etsimään ehdokkaan, jonka kanssa arvomaailmat kohtaavat ja joka
ajaa omaa arkea koskettavia asioita.

Kun sairastaa pitkäaikaista sairautta, on hyvä yrittää etsiä myös
sellaisia ehdokkaita, joilla on ymmärrystä ihmisen hyvinvointiin ja
terveyteen liittyvistä asioista, Werning kannustaa.

Entä miten Werning itse erottaa toisistaan puoluepolitiikan ja
poliittisesti sitoutumattoman Psoriasisliiton johtamisen?

On ihan selvää, että Psoriasisliiton puheenjohtajana en ole
sosiaalidemokraatti, vaikka en tietenkään pääse siitä eroonkaan.
Psoriasisliitossa töitä tehdään psoriasista sairastavien, ei minkään tietyn aatteen eteen. Vaikka olen kansanedustajana ensimmäisellä kaudella, minulla on sen verran kokemusta järjestötoiminnasta, että tätä asiaa on tullut jo aiemmin mietittyä.Psoriasisliiton arvot, kuten oikeudenmukaisuus ja luotettavuus, ovat samoja, joita itsekin arjessa kunnioitan. Siksi tällaiseen porukkaan on hienoa kuulua, Werning kiteyttää.
Pirkka-Häme ilmoittaa että Psoriasisliiton aluetoimisto on Tampereella muuttanut uuteen osoitteeseen.

Hammareninkatu 7, 3. krs Tampere.

Liikehäiriösairauksien liitto, Munuais- ja maksaliitto, Neuroliitto, Näkövammaisten liitto ja Psoriasisliitto.

Kirsti Karttunen

Vastaava järjestösuunnittelija | p. 040 733 4243 | kirsti.karttunen@psori.fi |

Hammareninkatu 7, 3. krs | 33100 Tampere | www.psori.fi |

Twitter | Facebook | Instagram | Youtube


_____________________________________________

Tukemalla yhdistyksemme toimintaa voit ostaa hopeisia auringonsäde - pinssejä hintaan 4 €, surunvalitteluadresseja 10€ ja onnitteluadresseja 5€ kappale sekä B. Virtasen sarjakuvalla painatettuja T-paitoja 23€.

Yhdistyksen tapahtumista ilmoitetaan jäsentiedotteen lisäksi www. sivuilla(www.ph-psori.com), Aamulehden Menot –palstalla ja Ihonaika-lehdessä. Muutokset ovat mahdollisia.

______________________________________________